1. Tieto Podmienky upravujú nákup Služieb Stránky Používateľmi, postup ich platby a vrátenie finančných prostriedkov.

 

2. Službami sa rozumie prístup k informáciám a funkčným schopnostiam Stránky, ako aj prijímanie ďalších informačných služieb Stránky vytvorením a používaním Používateľského účtu.

 

3. Webová stránka – dopravný a informačný server lardi-trans.com, ako aj ďalšie informačné zdroje dostupné na internete pomocou doménového mena lardi-trans.com (vrátane prostredníctvom akýchkoľvek iných doménových mien presmerujúcich na lardi-trans.com).

 

4. Používateľ – každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ (individuálny podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá úspešne zaregistrovala a aktivovala účet na Stránke, vybrala konkrétne Služby alebo balík Služieb na použitie a zaplatila za ne.

 

5. Náklady na konkrétne Služby alebo balík Služieb, zoznam dostupných Služieb alebo balíkov Služieb, servisov a funkcií Stránky, ktoré sú poskytované za úhradu, sú k dispozícii na kontrolu a výber v používateľskom účte a / alebo na adrese: https://lardi-trans.com/services_prices

 

6. Používateľ platí za Služby Stránky na základe účtu alebo potvrdenia o platbe, ktoré generuje používateľ samostatne pomocou webového rozhrania umiestneného na účte.

 

7. Platba za objednané Služby sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bežný účet Stránky podľa údajov uvedených na platobnom účte vytvorenom používateľom.

 

8. Platba za služby sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom elektronických kariet, ako aj prostredníctvom elektronických platobných systémov. Dostupné spôsoby platby za Služby sú uvedené na adrese: https://lardi-trans.com/services_prices/paymentmethods

 

9. Nákup Služieb alebo balíka Služieb je možný aj odpočítaním prostriedkov zo zostatku na používateľskom účte (ak sú na zostatku peniaze).

 

10. Pripojenie Služieb alebo balíka Služieb vybraného používateľom sa uskutoční okamžite po prijatí finančných prostriedkov na účet Stránky, najneskôr však do 24 hodín po zaplatení.

 

11. Služby alebo balík Služieb sa považujú za poskytnuté používateľovi po tom, čo používateľský účet úspešne získal prístup k plateným Službám alebo balíku Služieb a od používateľa neboli predložené žiadne písomné nároky týkajúce sa Služieb alebo balíka Služieb do 3 pracovných dní od momentu pripojenia.

 

12. Kontakty subjektov oprávnených zastupovať Stránku čo sa týka platby za Služby sú k dispozícii na stránke: https://lardi-trans.com.

 

13. Vrátenie finančných prostriedkov sa uskutoční na základe písomnej žiadosti používateľa.

 

14. Vrátenie finančných prostriedkov sa neuskutočňuje, ak je používateľský účet zablokovaný z dôvodu porušenia pravidiel používania Stránky.

 

15. Zástupcovia Stránky čo sa týka získavania služieb, platby za služby a náhrady finančných prostriedkov:

 

Krajina Zástupcovia Stránky
   
Česká republika, Slovenská republika

IP Viktor Nesterov
(kód 09054715)
Adresa: U Tří dubů ev. č. 26, 370 10, České Budějovice - České Budějovice 3

   
Litva, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko

VARYTRA s.r.o.
(kód 12590662)
Adresa: Majaka tn 26, Tallinna linn, Harju maakond, 11412, Estonia

   
Španielsko

IP Natalija Tverdovskaja
(kód Y6846242F)
Adresa: calle Pau Claris 13-15 piso 4-4, Badalona

   
Poľsko

Tempra Polska Sp z o.o.
(kód PL5213850676)
Adresa: Poland, 00-789 Warsaw, Humanska st., 8/3

   
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko

Tranziit.com GmbH
(kód HRB 256829)
Adresa: Inselkammerstrasse 8, 82008 Unterhaching, Deutschland

   
Bielorusko

ООО LardiBelTrans
(kód 491327672)
Adresa: 246043, BR, mesto Homeľ, ul. Barykina, 154

   
Grécko

IP PARSALIDIS ARISTEIDIS s.r.o.
(kód 302353818)
Adresa: ul. Tritonos 102, Paleo Faliro, PSČ 17562

   

Moldavsko,

Rumunsko

RG TECH SRL
(kód 1020600020227 - Moldavsko)
(kód 43397002 - Rumunsko)
Adresa: MD 2068, mun. Chisinau, str.Miron Costin 14

   
Ruská federácia

IP Belim M.V.
(kód 616513500838)
Adresa: RF, mesto Rostov nad Donom, ul. Oganova, d. č. 1, kanc. č. 2

   
Gruzínsko

Lardi-Trans Georgia LLC
(kód 402075071)
Adresa: Gruzínsko, Tbilisi, okres Didube, ul. Uznadze 111. byt č. 111. budova č. 2


 

Dátum poslednej aktualizácie: 2021-01-21